Ostvarite svoje autorsko pravo

Zaštita individualnih autorskih prava

Ostvarite svoje autorsko pravo

Zaštita individualnih autorskih prava

Zaštita individualnih autorskih prava je bazna delatnost JAA, sa najdužom tradicijom

Ukoliko želite da, kao Vaši zastupnici, u Vaše ime i za Vaš račun ostvarujemo autorsko i srodno pravo u Srbiji ili inostranstvu, uz uslugu zaključivanja autorskog ugovora, obračuna i uplate pripadajućih poreza i doprinosa, i isplate Vaše autorske naknade, molimo Vas da popunite online obrazac OVLAŠĆENJA ili da preuzmte PDF obrazac  i da nam ga pošaljete.

Agencija zainteresovanim klijentima može pružiti podršku iz domena zastupanja u sudskim i upravnim postupcima.

U slučajevima korišćenja dela domaćih autora u inostranstvu, Agencija za svoje klijente može pribaviti Serifikate izdate od strane domaćih poreskih vlasti, na osnovu kojih se (kada postoje bilateralni ugovori o izbegavanju međunarodnog dvostrukog oporezivanja između Srbije i drugih zemalja) autorske naknade oporezuju isključivo u zemlji čiji je autor rezident.

za sva pitanja o zaštiti autorskih prava

Kontaktirajte nas

Za sve bliže informacije možete nam se obratiti putem
mejla ili telefonom:

Telefon/fax: +38111/3222-768
E-mail:
knjizevnost@autorskaagencija.com
nauka@autorskaagencija.com

Zainteresovani za ugovaranje korišćenja autorskog dela u inostranstvu, mogu nas kontaktirati na:

Telefon/fax: +38111/3222-768
E-mail:
stranaprava@autorskaagencija.com