Ostvarite svoje autorsko pravo

Zaštita individualnih autorskih prava

Ostvarite svoje autorsko pravo

Zaštita individualnih autorskih prava

zastita-autorskih-prava

Zaštita individualnih autorskih prava je bazna delatnost JAA, sa najdužom tradicijom

Ukoliko želite da, kao Vaši zastupnici, u Vaše ime i za Vaš račun ostvarujemo autorsko i srodno pravo u Srbiji ili inostranstvu, uz uslugu zaključivanja autorskog ugovora, obračuna i uplate pripadajućih poreza i doprinosa, i isplate Vaše autorske naknade, molimo Vas da popunite online obrazac OVLAŠĆENJA ili da preuzmte PDF obrazac  i da nam ga pošaljete.

Agencija zainteresovanim klijentima može pružiti podršku iz domena zastupanja u sudskim i upravnim postupcima.

U slučajevima korišćenja dela domaćih autora u inostranstvu, Agencija za svoje klijente može pribaviti Serifikate izdate od strane domaćih poreskih vlasti, na osnovu kojih se (kada postoje bilateralni ugovori o izbegavanju međunarodnog dvostrukog oporezivanja između Srbije i drugih zemalja) autorske naknade oporezuju isključivo u zemlji čiji je autor rezident.