JAA - AUTORSKA AGENCIJA ZA SRBIJU

Najstarija specijalizovana kuća u oblasti ostvarivanja autorskih prava u Srbiji

jaa-icon

agencija sa tradicijom

JAA-Autorska agencija za Srbiju je najstarija specijalizovana kuća u oblasti ostvarivanja autorskih prava u Srbiji, koja je počela sa radom 1. januara 1955. godine, i od tada posluje bez prekida.

jaa-icon-4

poverenje i razvoj

Kontinuiranim radom na sopstvenom razvoju i odgovornim odnosom prema svakom klijentu Agencija je postala respektabilna kuća za zaštitu autorskih prava u Srbiji i regionu.

jaa-icon-3

stručni tim

Našim klijentima u zemlji i inostranstvu na usluzi je tim iskusnih stručnjaka i saradnika koji poseduju neophodna specifična znanja i pružaju efikasnu i pouzdanu uslugu.

POVERENJE VELIKOG BROJA AUTORA

Najeminentniji autori i stvaraoci

Više od 10.000 individualnih autora ukazalo nam je svoje poverenje u poslovima zaštite autorskih prava, počev od ugovaranja saradnje sa korisnicima autorskih dela, preko praćenja obima i oblika korišćenja dela, do isplate autorskih honorara i pripadajućih poreza i doprinosa.

Godišnje posredujemo ili pružamo savetodavne usluge u više hiljada predmeta ustupanja prava korišćenja autorskih dela u oblasti umetnosti, novinarstva i naučno-istraživačke delatnosti – aktivno pratimo realizaciju ugovora sa preko 1.000 korisnika autorskih dela.

U skladu sa rastućim zahtevima naših korporativnih klijenata, posebnu pažnju smo posvetili oblasti zaštite industrijske svojine i svih drugih vidova intelektualne svojine privrednih društava, koji u savemenom poslovnom svetu sve češće predstavljaju suštinsku odrednicu vrednosti poslovne imovine i kapitala.

POVERENJE VELIKOG BROJA AUTORA

Najeminentniji autori i stvaraoci

Više od 15.000 individualnih autora ukazalo nam je svoje poverenje u poslovima zaštite autorskih prava, počev od ugovaranja saradnje sa korisnicima autorskih dela, preko praćenja obima i oblika korišcenja dela, do isplate autorskih honorara i pripadajućih poreza i doprinosa.

Godišnje posredujemo ili pružamo savetodavne usluge u više hiljada predmeta ustupanja prava korišćenja autorskih dela u oblasti umetnosti, novinarstva i naučno-istraživačke delatnosti – aktivno pratimo realizaciju ugovora sa preko 1.000 korisnika autorskih dela.

U skladu sa rastućim zahtevima naših korporativnih klijenata, posebnu pažnju smo posvetili oblasti zaštite industrijske svojine i svih drugih vidova intelektualne svojine privrednih društava, koji u savemenom poslovnom svetu sve češće predstavljaju suštinsku odrednicu vrednosti poslovne imovine i kapitala.

STVARALAC GODINE

U cilju stimulisanja razvoja stvaralaštva u nas, a povodom 40 godina svog postojanja i rada, JAA je 1994. godine ustanovila godišnju nagradu “Stvaralac godine”, za izuzetna dostignuća u oblasti književnosti, nauke, umetnosti i proizvodnih inovacija, koja je dodeljena pet puta.