JAA - AUTORSKA AGENCIJA ZA SRBIJU A.D. -
akcionarsko društvo za zaštitu autorskih i srodnih prava

Majke Jevrosime br. 38
11000 Beograd

PIB: 100038236

Tekući račun:
160-386176-19 Banca Intesa a.d.

tel: +381.11.3225.902
email:info@autorskaagencija.com

tel/fax: +381.11.3220.397
email: nauka@autorskaagencija.com

tel/fax: +381.11. 3222.768
tel/fax: +381.11.3223.542
email: knjizevnost@autorskaagencija.com
email: stranaprava@autorskaagencija.com

JAA - AUTORSKA AGENCIJA ZA SRBIJU A.D. -
akcionarsko društvo za zaštitu autorskih i srodnih prava

Majke Jevrosime br. 38
11000 Beograd

PIB: 100038236

Tekući račun:
160-386176-19 Banca Intesa a.d.

GENERALNI DIREKTOR

Dušan Nikezić
email:

direktor@autorskaagencija.com

POSLOVNI SEKRETAR

Biljana Vuković
email:

b.vukovic@autorskaagencija.com
tel: + 381.11.3225.997
fax: + 381.11.3222.144

RUKOVODILAC SEKTORA

Gordana Nedeljković-Djordjević, dipl.pravnik
email:
rukovodilac.sektora@autorskaagencija.com
tel: + 381.11.3220.397
fax: + 381.11.3220.397

SLUŽBA NAUKE I STRUKE

email: nauka@autorskaagencija.com
email: info@autorskaagencija.com
tel/fax: +381.11.3220.397

SLUŽBA LIKOVNIH, KNJIŽEVNIH, POZORIŠNIH   I FILMSKIH PRAVA

email: knjizevnost@autorskaagencija.com
email: pozoriste@autorskaagencija.com
email: likovno@autorskaagencija.com
tel/fax: +381.11. 3222.768

SARADNIK

Gordana Djerić
email: knjizevnost@autorskaagencija.com
tel/fax: +381.11.3222.768
tel.+381.11.3223.542

SLUŽBA STRANIH PRAVA

Savetnik: Marija Čamba-Đorđević, dipl.pravnik
email:
stranaprava@autorskaagencija.com
tel: +381.11. 3225.902
fax: +381.11.3220.397

RUKOVODILAC SEKTORA ZA KOLEKTIVNU ZAŠTITU

Božidarka Kasalović
email:
B.Kasalovic@autorskaagencija.com
tel: + 381.11.3223.831
tel.: + 381.11.3223.155

SAVETNIK NA POSLOVIMA KOLEKTIVNE ZAŠTITE

Ljiljana Arsović- Milutinović
email:
Lj.Arsovic@autorskaagencija.com
tel: + 381.11.3223.155

SARADNIK NA POSLOVIMA KOLEKTIVNE ZAŠTITE

Biljana Zonić
email:
biljana.zonic@autorskaagencija.com
tel: + 381.11.3223.155

SARADNIK NA POSLOVIMA KOLEKTIVNE ZAŠTITE

Slobodanka Popović
email:
S.Popovic@autorskaagencija.com
tel: + 381.11.3223.155

SLUŽBA FINANSIJSKO-RAČUNOVODSTVENIH POSLOVA

Saradnik knjigovodja-kontista:
Ljiljana Grba
email:
finansije@autorskaagencija.com
tel/fax: +381.11.3221.150