Savetodavna podrška

Konsalting

Savetodavna podrška

Konsalting

jaa-autorska-agencija-za-srbiju-zastupanje-i-konstalting

Savetodavna podrška

Konsalting

Kroz proces stvaranja novih proizvoda, uvođenja novih tehnologija, kreiranja osobenog know-how i imidža, privredni subjekti razvijaju raznovrsne oblike intelektualne svojine.

To su procesi koji angažuju raspoložive resurse, investicije i vreme. Uz našu asistenciju na efikasnom prepoznavanju i pravilnoj registraciji Vaše intelektualne svojine, bićete u mogućnosti da adekvatno vrednujete ove procese i da se zaštite od nelojalne konkurencije.

Agencija Vam može pružiti savetodavnu podršku u oblasti:

Identifikacije i klasifikacije elemenata intelektualne svojine


Registracije elemenata intelektualne svojine pred nadležnim domaćim i međunarodnim institucijama


Pravnog uređenja intelektualne svojine, s posebnim osvrtom na autorska prava kreirana u radnom odnosu

Vrednovanja elemenata intelektualne svojine, kao dela nematerijalne imovine kompanije


Strukturiranja kupoprodajnih transakcija (bilo da ste u svojstvu kupca ili prodavca), ili koncipiranja i realizacije različitih oblika strateškog partnerstva, u kome kao ulog partnera figuriraju elementi intelektualne svojine

Agencija Vam može pružiti savetodavnu podršku u oblasti:

Identifikacije i klasifikacije elemenata intelektualne svojine


Registracije elemenata intelektualne svojine pred nadležnim domaćim i međunarodnim institucijama


Pravnog uređenja intelektualne svojine, s posebnim osvrtom na autorska prava kreirana u radnom odnosu


Vrednovanja elemenata intelektualne svojine, kao dela nematerijalne imovine kompanije


Strukturiranja kupoprodajnih transakcija (bilo da ste u svojstvu kupca ili prodavca), koncipiranja i realizacije različitih oblika strateškog partnerstva, u kome kao ulog partnera figuriraju elementi intelektualne svojine

autorska-agencija-za-srbiju-jaa-zatupanje-i-konsalting

za sva pitanja

Kontaktirajte nas

Za sve bliže informacije možete nam se obratiti putem mejla ili telefonom:

Telefon/fax: +38111/3220-397, Rukovodilac
E-mail: