Šta su ograničenja autorskog prava?

Imaju za cilj da regulišu slučajeve u kojima se korišćenje autorskih dela može vršiti tako što se autorska, apsolutna prava, redukuju iz razloga tačno i jasno preciziranih zakonom. Ograničenja prava u zakonu, imaju za cilj postizanje balansa između prava autora i interesa zajednice ka što široj i masovnijoj eksploataciji autorskih dela. Slučajeve ograničenja i izuzetaka predviđaju gotovo svi savremeni nacionalni zakoni u svetu. (u svim pojedinačnim slučajevima iskorišćavanja autorskog dela, moraju  navesti ime autora dela i izvor iz koga je delo preuzeto izdavač dela, godina i mesto izdanja, časopis, novina, televizijska ili radio stanica gde je delo, odnosno odlomak dela izvorno objavljen ili neposredno preuzet i sl.).
U svakom konkretnom slučaju korišćenja, obim ograničenja isključivih prava ne sme biti u suprotnosti sa normalnim iskorišćavanjem dela niti sme nerazumno vređati legitimne interese autora.
Nazad

Copyright © 2008

0.01