Finansijski izveštajiu skladu sa članom 32 Zakona o računovodstvu
("Službeni list RS", br. 46/2006)

*Puni naziv preduzeća:  JAA - AUTORSKA AGENCIJA ZA SRBIJU, AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA ZAŠTITU AUTORSKIH I SRODNIH PRAVA, BEOGRAD

*Skraćeni naziv: JAA- AUTORSKA AGENCIJA ZA SRBIJU, A.D. BEOGRAD

*Sedište preduzeća: BEOGRAD, MAJKE JEVROSIME 38

*Matični broj: 7002394

*Pib: 100038236
 
 
*Razvrstano u grupu malih pravnih lica u poslovnoj 2006. g.
 
*Broj zaposlenih u 2007.g. 12

*Vrsta svojine: PRIVATNA

*Osnovna delatnost: ADVOKATSKI POSLOVI U POSTUPKU ZAŠTITE I OSTVARIVANJA AURORSKIH I SRODNIH PRAVA

*Tekući račun: 160-386176-19 Banca Intesa a.d.

*Telefon: 011/3221150; 011/3221308pdf Godišnji izveštaj za 2015 JAA (.PDF 3229KB)
pdf Godišnji izvestaji za 2016. godinu (.PDF 4222KB)
pdf Finanasijski izvestaji za 2009. godinu (.PDF 2803KB)pdf Finanasijski izvestaji za 2010. godinu (.PDF 3111KB)
pdf Godisnji izvestaji akcionarskog drustva koji ce biti usvojeni do 30.06.2012.godine. (.PDF 7625KB)
pdf Polugodisnji izvestaj za 2012. godinu (.PDF 2458KB)pdf Finanasijski izvestaji za 2012. godinu (.PDF 2688KB)
pdf Finanasijski izvestaji za 2013. godinu (.PDF 6668KB)
pdf Finanasijski izvestaji za 2014. godinu (.PDF 9553KB)

Copyright © 2008

0.01